Onze school/voor ouders

Doorgeven absenten/mededelingen:

Overige formulieren:

  • Inschrijfformulier Basisschool van De Klinker. (For English, click HERE)
  • Inschrijven Halve dag opvang (v.h. peuterspeelzaal) (2,5-4 jaar) (kies: “peuteropvang Kindcentrum Klinker”)
  • Aanmelden TSO (Tussenschoolse opvang/overblijf)
  • Inschrijven Buitenschoolse Opvang (4-13 jaar) (kies” “buitenschooolse opvang Kindcentrum Klinker”)
  • Verlofformulier (een werkgeversverklaring is in het formulier te downloaden)