Samenwerking

De Klinker werkt intensief samen met de Koninklijke Aurisgroep (Hildernisseschool) om kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS, cluster 2) optimaal te kunnen begeleiden, zodat deze leerlingen op De Klinker kunnen blijven. Ook andere kinderen van de school profiteren van deze unieke samenwerking!

ICT als hulpmiddel

De leerlingen van De Klinker maken effectief gebruik van veel digitale hulpmiddelen. In de groepen 4 t/m 8 werken alle kinderen met een eigen Snappettablet (groep 4 t/m 6) of Chromebook (groep 7 en 8) aan de meeste kernvakken. O.a door de directe feedback zijn de leerprestaties een stuk hoger.

English Lessons

From the kindergarten onwards, all students are occupied with English words, songs and games every week. In this way, we have been working at De Klinker from an early age on a good command of the English language.

Belangstelling en/of inschrijven?